dimarts, 24 d’abril de 2018

I SETMANA DE PREVENCIÓ CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS ALS MUNICIPIS DEL RAIGUER
Entre el dia 16 i 21 d’abril va tenir lloc la I Setmana de Prevenció d’Incendis Forestals als municipis del Raiguer (Santa Maria del Camí, Consell, Búger, Alaró, Mancor de la Vall, Binissalem, LLoseta, Campanet i Selva) dins el programa Suma't a la Prevenció!. Aquesta activitat es va organitzar conjuntament entre la Mancomunitat del Raiguer i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Les activitats realitzades durant la setmana varen consistir en la organització d’un concurs de dibuix amb els escolars dels centres de la Mancomunitat del Raiguer, una Jornada Tècnica sobre prevenció d’incendis al personal de les administracions locals dels pobles participants, i una jornada participativa a Los Damunt amb els veïnats del poble. Totes les activitats varen tenir com a eix principal fomentar la prevenció dels incendis forestals, sobretot en zones d’interfície urbana -  forestal.

Al concurs de dibuix varen participar un total de escoles de varis municipis de la mancomunitat. Enhorabona al guanyador!

A la Jornada Tècnica que es va celebrar dijous dia 19 d’abril a l’Ajuntament de Lloseta es va comptar amb la participació de diversos batlles dels municipis participants, així com regidors/es, tècnics/ques, brigades de protecció civil, policia local, la Gerent de la mancomunitat i el Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat.

L'activitat va començar amb la presentació de les jornades per part de la tècnica de la mancomunitat Joana Cerdà i el batlle de Lloseta. Miquel Mir, Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, va fer una breu introducció a la temàtica. Empar Benlloch, (tècnica del servei de Gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca) i Pep Solivellas (tècnic d’incendis de l’Ibanat), varen ser els encarregats de introduir als participants el concepte d'interfície urbana -  forestal i quina és la importància de realitzar mesures de prevenció d’incendis forestals a aquestes zones. 
També es varen explicar quines podrien ser aquestes mesures i com s’han d’aplicar, a més de quin és el paper dels municipis dins aquestes tasques de prevenció d’incendis forestals tan importants.

Dissabte dia 21 d’abril, a Los Damunt (Alaró) va tenir lloc la Jornada Participativa. Es va comptar amb la presencia dels veïns de la zona i altres ciutadans dels pobles propers, a més de les brigades de protecció civil d’Alaró i Binissalem. A la jornada hi va participar el batlle d’Alaró, el qual va introduir l’activitat juntament amb Joana Cerdà com a tècnica de la Mancomunitat, la tècnica del Servei de Gestió Forestal Empar Benlloch, l’Agent de Medi Ambient Marcos Soriano, el cap de servei de Gestió Forestal, Luis Berbiela i l’equip de Xarxa Forestal.

Durant la jornada es va fer un passeig pel carrer Pouador de Los Damunt per explicar , in situ, la problemàtica de les zones d’interfície urbana - forestal i les mesures de prevenció necessàries que s’han d’aplicar als habitatges situats prop de zona forestal.  També es va fer una visita a un veïnat el jardí del qual podria ser un bon exemple de mesures preventives front a un incendi forestal.

Totes les activitats varen tenir una elevada participació, i varen servir per donar a conèixer un tema tan important com la prevenció dels incendis forestals en zones d’interfície urbana – forestal.

Suma't a la prevenció!Jornada Tècnica
Jornada Tècnica
Jornada Tècnica
Jornada Participativa
Jornada participativa
Jornada Participativa


dilluns, 26 de març de 2018

Dia Internacional dels Boscos a Sa Duaia (Artà)
El passat divendres 23 de març  es va celebrar a la finca pública de Sa Duaia el dia internacional dels Boscos. Es va triar aquesta zona per que va patir un incendi forestal a l'estiu del 2013 i està en procés de recuperació.. 

A la Jornada Forestal varen participar més de 400 alumnes de tercer cicle de primària dels quatre municipis de la Comarca de Llevant: Artà, Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera.

Tant alumnes com professors i tècnics de medi ambient dels ajuntaments varen poder gaudir d’una jornada plena d’activitats i d’aprenentatge gràcies a la tasca dels tècnics i treballadors de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i de l’Institut Balears de Natura (IBANAT). El transport dels alumnes va anar a càrrec de Red Elèctrica.

Entre les activitats organitzades destacaren: La Fireta Forestal, on hi col·laborà el Servei de Sanitat Forestal, Els Agents de Medi Ambient, El Servei de Gestió Forestal, el CEFOR de Menut i els treballadors de l’IBANAT amb l’autobomba com a mitjà d'extinció terrestre També es va comptar amb la participació del COFIB, que va alliberar diversos animals recuperats en el seu centre, i amb les brigades de l’IBANAT, que col·laboraren amb els alumnes a restaurar una petita part de la finca amb la sembra de llavors de diverses espècies vegetals autòctones. A més, els nins i nines aprengueren jugant a l’àrea de Jocs Forestals, i dipositaren tota la seva creativitat al Llençol de Biodiversitat.

Va ser un dia molt divertit on tots els participants aprengueren dels boscos de les nostres illes i de la gran diversitat que alberguen, a més de la importància de cuidar-los i respectar-los.
 

dimarts, 9 de gener de 2018

Valoració de la campanya “La teva seguretat depèn de tu” 2016 - 2017


Ja fa dos anys que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en motiu de conscienciar i prevenir a la població sobre els riscos dels incendis forestals, du a terme la campanya “La  teva seguretat depèn de tu” (Figura 1).
 Figura 1: Campanya prevenció incendis 2016 – 2017

Aquests dos anys, la campanya s’ha centrat en involucrar a la població en la prevenció dels incendis, sobretot aquella de les zones urbano-forestals, i a començar a introduir el concepte d’autoprotecció.
Per tal de valorar l’acceptació i la difusió que ha tingut la campanya durant aquests anys, s'ha elaborat i passat una enquesta tant a la població com al personal de la Conselleria de Medi Ambient i de l'IBANAT perquè donin la seva opinió. No només s’ha volgut avaluar el missatge que la campanya ha transmès, si  no també  els mètodes de difusió d’aquesta.

Material i mètodes

L’enquesta s’ha realitzat mitjançant l’eina de Google d’elaboració de formularis, i s’ha penjat a la web del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (http://forestal.caib.es), a l’apartat de Xarxa forestal. Per fer-ne difusió, s’han utilitzat les xarxes socials (Facebook i Twitter) i s’ha enviat mitjançant correu electrònic als contactes de Xarxa Forestal i a tot el personal treballador de la Conselleria i IBANAT. Per altra banda, també s’han repartit una sèrie d’exemplars en paper.  El públic diana de l’enquesta ha estat la població de tot l’arxipèlag balear, com també d’altres llocs que puguin haver tengut relació amb la campanya.

L’enquesta es va obrir el dia 30 de novembre de 2017 i ha estat 20 dies activa. Ha constat de 20 preguntes, de les quals algunes eren de caràcter obligatori i altres de resposta voluntària.

Resultats i discussió.

Durant els 20 dies que l’enquesta ha estat activa, s’han rebut 146 respostes. D’aquestes 146, 18 han estat de personal relacionat amb l’extinció dels incendis forestals.

Un 65% del públic que ha contestat l’enquesta han estat dones, mentre que la franja d’edat majoritàriament representada ha estat entre els 35 – 44 anys, seguida dels 45 – 54 anys (Fig. 2 i 3). Les edats menys representades han estat entre 16 i 24 anys i 65 o més. La manca de respostes en aquesta franja d’edat es podria deure a que és un sector que no ha rebut l’enquesta per les seves característiques: Un sector massa jove que no predomina al personal de l'administració ni als contactes de Xarxa forestal, i un sector que per l’elevada edat, pot ser no domina tant les noves tecnologies i no ha tingut accés a l’enquesta en format digital.Fig. 2: Representació del rang d’edat de la població que ha respost l’enquesta en percentatgesFig. 3: Representació del sexe de la població que ha respost l’enquesta en percentatges


Pel que fa al lloc de residència de les persones que han respost la campanya, domina l’illa de Mallorca  (un 55% de les respostes) i l’illa d’Eivissa (un 39% de les respostes). Això es pot deure a que, aquestes dues illes, a més de tenir més cultura del risc enfront a la prevenció dels incendis forestals, s'hi treballen més aquestes qüestions, i per tant aquest fet podria haver ajudat a la difusió de la campanya i de l’enquesta (Fig. 4).


Fig. 4: Lloc de residència del públic que ha respost la campanya en percentatge

A la pregunta “Quin mitjà consideres més efectiu per transmetre la campanya?” les opcions més populars han estat la televisió i l’internet, seguides pels cartells. Els mitjans menys populars han estat la premsa i la radio, mentre que també s’ha suggerit la informació directe casa a casa com una bona eina de difusió (Fig. 5). L’anunci a la televisió (https://www.youtube.com/watch?v=NFQKEsnjwlA) és el que més ha agradat, mentre que el de la radio, ha passat més desapercebut. La població ha vist la campanya principalment als cartells*. El fet d’obtenir uns resultats tan variats deixa veure que tots els mitjans de comunicació són bons i útils per fer visible la campanya de prevenció d’incendis, ja que cada un tindrà un públic determinat.


Fig. 5: Mitjans de comunicació de preferència per transmetre la campanya


A la pregunta “Estic d’acord amb el lema de la campanya”, més d’un 62% dels participants han contestat que estan d’acord o molt d’acord amb el lema, mentre que únicament un 15% està gens o poc d’acord amb el missatge (Fig. 6), per tant, es podria dir que ha tingut una bona acceptació.


Fig. 6: Opinió sobre el lema de la campanya en percentatges. 1 = gens d’acord. 5 = molt d’acord


En canvi, a l’afirmació “M’he sentit identificat amb el lema de la campanya”, les respostes han estat molt diverses. Aproximadament un 13% s’ha sentit molt poc identificat amb la campanya, mentre que un 10% s’hi ha sentit molt identificat *. Aquesta variació podria ser a causa del grau d’implicació de cada persona a n’aquest tipus de campanyes, en si viuen en zona forestal o no, per exemple. Així mateix, bona part dels enquestats creuen que la campanya no ha tengut una presència important aquest estiu (Fig. 8).

Fig. 8: Opinió sobre la prèsencia de la campanya durant l’època de risc en percentatges, 1 = gens d’acord. 5 = molt d’acord


Pel que fa a la pregunta “Recordes algun lema de campanyes anteriors?”, la majoria dels enquestats han respost que no (amb aproximadament un 65%), mentre que únicament un 20% ha respost que si que en recorda algun *. El lema més recordat és “Ni un foc al bosc”, mentre que també s’ha nombrat “T’estim” i “Prevenir és actuar”. El fet de que bona part dels enquestats no recordin cap lema, podria reflectir el fet de que el missatge no té una influència important amb el públic, o bé que la gent simplement no acostuma a fixar-se amb aquest tipus de coses.  Destaca el fet de que 6 dels 18 enquestats que fan feina amb els incendis forestals, no recordin cap lema de campanyes anteriors.
En quant al grau de satisfacció general amb la campanya, aproximadament el 80% de les persones estan satisfetes o molts satisfetes, i la resta, insatisfetes o molt insatisfetes (Fig. 9)

Fig. 9. Grau de satisfacció general dels enquestats amb la campanya en percentatges


*Veure les figures restants a l’ANNEX.

En relació als suggeriments que han fet els enquestats per millorar la campanya, podríem destacar 4 grups de respostes principals.

Per una banda, bona part de la gent recomana fer encara més difusió i que tengui més presència als mitjans (sobretot a les xarxes socials, de cada vegada més utilitzades), a més d’ampliar els idiomes en els quals es transmet el missatge.

Per altra banda, un bon grup de persones creu que tot i que la campanya és bona i cridanera, avui en dia ja es rep massa informació i passa desapercebuda. Per això recomanen canviar el mètode de difusió, incloent la divulgació i la informació casa a casa.

Així mateix, també es creu que hauria de ser una campanya amb un missatge més evident i directe (semblant als anuncis de la Direcció General de Trànsit), i apta per l’enteniment de tots els públics. 
S’ha dit que “La teva seguretat depèn de tu”, no concreta i seria una idea molt general, que podria ser difícil d’entendre.

Finalment, els enquestats també han comentat que aquest tipus de campanyes són molt necessàries i que donar continuïtat a un missatge és positiu per retenir-lo i recordar-lo.

Entre les propostes de lemes per futures campanyes, s’ha suggerit: “Es pot evitar”, “Amb el foc no es juga”, “No et cremis”, “La prevenció és de tothom”, “Abans de fer, pensa”, “No cremis casa teva", “El bosc és de tots”, etc.

Conclusions:

Tot i que una part de la població ha sentit parlar de la campanya i fins i tot ha participat d’ella, amb l’enquesta queda patent com una bona majoria no acaba d’involucrar-se amb les campanyes de prevenció d’incendis i no en tenen gaire coneixement.

Aquesta falta de coneixement de la campanya podria ser deguda a la forma de distribució d’aquesta o al missatge que transmet, que podria millorar-se, per exemple, gràcies a les aportacions fetes dels ciutadans. Tot i això, s’ha de tenir en compte que aquesta falta d’implicació pot ser es degui a que la gent no és conscient de la importància de la prevenció dels incendis, creguin que el tema no els involucra directament, i no hi centrin tota l’atenció necessària. És per això, que és indispensable no només crear una campanya cridanera i clara, a més de distribuir-la de la millor forma possible, si no també insistir en crear una cultura del risc a la població, de manera que aprenguin a involucrar-se amb el temes referents als incendis forestals.

Per acabar, cal dir que és important que els treballadors involucrats en tasques relacionades amb els incendis forestals, prenguin consciència de la importància de les campanyes, i puguin ajudar en les tasques de crear una cultura del risc. Si les persones que treballen dins el tema no s’involucren, serà molt difícil que la població en general ho faci també.
ANNEX Avaluació de les respostes de l’enquesta de valoració de la campanya “La teva seguretat depèn de tu”

-         Pregunta 1: Edat de l’enquestat/da

Figura 1: Representació del percentatge d’edat (en anys) dels enquestats/des-         Pregunta 2: Sexe de l’enquestat/da

Figura 2: Representació del percentatge de sexes dels enquestats/des
-         Pregunta 3: Lloc de residència dels enquestats/des

Figura 3: Representació del percentatge dels llocs de residència dels enquestats/des-         Pregunta 4: Record haver vist la campanya a…

Figura 4: Representació del percentatge de mitjans de comunicació on s’ha vist la campanya-         Pregunta 5: Quin mitjà consideres més efectiu per difondre la campanya?

Figura 5: Representació del percentatge de mitjans de comunicació elegits més efectius per difondre la campanya-         Pregunta 6: Estic d’acord amb el lema de la campanya

Figura 6: Representació del percentatge del grau de satisfacció amb el lema de la campanya, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 7: S’ha comentat entre la gent del meu voltant

Figura 7: Representació del percentatge de l’impacte de la campanya sobre l’entorn dels enquestats, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 8: M’ha agradat el lema de la campanya

Figura 8: Representació del percentatge del grau de satisfacció amb el lema de la campanya, on 1 = molt poc i 5 = molt-          Pregunta 9: L’anunci de la televisió m’ha semblat adequat

Figura 9: Representació del percentatge del grau de satisfacció amb l’anunci a la televisió, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 10: L’anunci de la radio m’ha agradat

Figura 10: Representació del percentatge del grau de satisfacció amb l’anunci de la radio, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 11: Les insercions en premsa m’han semblat adequades

Figura 11: Representació del percentatge del grau de satisfacció amb les insercions en premsa, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 12: M’he sentit identificat amb la campanya

Figura 12: Representació del percentatge de persones que s’han sentit identificades amb el missatge de la campanya, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 13: Presència de la campanya durant l’estiu

Figura 13: Presentació del percentatge de presència de la campanya durant l’època de risc, on 1 = molt poc i 5 = molt-         Pregunta 14: T’agradaria que la campanya se mantingués al 2018?

Figura 14: Representació del percentatge de persones que volen que la campanya es mantingui o no durant l’any 2018


-         Pregunta 15: Recordes algun lema de campanyes anteriors?


Figura 15: Representació del percentatge de  persones que recorden o no lemes de les campanyes anteriors-         Pregunta 16: Marca quin es el grau de satisfacció en general amb la campanya dels darrers anys

Figura 16: Representació del percentatge del grau de satisfacció general amb la campanya